Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Opracowanie narzędzi informatycznych wspomagających wdrażanie i zarządzanie ergonomią w zakładach pracy

Kierownik projektu: dr inż. Jerzy Słowikowski

Streszczenie projektu:

Opracowano koncepcję systemu narzędzi wspomagających wdrażanie i zarządzanie ergonomią w zakładach pracy ERGO. W wyniku przeprowadzonej analizy sformułowano założenia użytkowe systemu ERGO odnoszące się do użytkowników systemu, sposobu wyszukiwania informacji oraz źródeł i kryteriów wyboru informacji do bazy danych systemu. Przyjęto, że użytkownikami systemu będą: pracodawcy, pracobiorcy, służby pracownicze oraz projektanci środków pracy i wyrobów.Określono charakterystykę techniczną internetowego systemu informatycznego realizującego powyższe założenia, określając m.in środowisko funkcjonowania systemu, konstrukcję systemu i formę udostępniania. Wykonano projekt i implementację archtektury bazy danych ze skryptami udostępniania i prezentacji materiałów informacyjnych ww. serwisu internetowego, przystosowanych do pracy w środowisku przeglądarek internetowych.Opracowano instrukcję obsługi systemu ERGO.

Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004