Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Opracowanie i weryfikacja programu i pomocy metodycznych do kształcenia podyplomowego w zakresie ergonomii i bezpieczeństwa pracy dla projektantów maszyn, urządzeń i procesów pracy

Kierownik projektu: dr inż. Jerzy Słowikowski

Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.02.1998 – 30.09.2000