Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Walidacja testów psychologicznych dla potrzeb poradnictwa i doboru zawodowego do prac trudnych i niebezpiecznych"

Kierownik projektu: dr Anna Łuczak

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.1999 – 30.06.2001