Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Badania międzykulturowe stresu wśród kierowników - próba polska"

Kierownik projektu: dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. nadzw.

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.03.1998 – 31.12.2000