Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Określenie społecznych i podmiotowych wyznaczników zadowolenia i efektywności pracowników zatrudnionych w systemie telepracy"

Kierownik projektu: mgr Andrzej Najmiec

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2002 – 30.11.2004