Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Partycypacja bezpośrednia a stres i bezpieczeństwo pracy"

Kierownik projektu: dr hab. Maria Widerszal-Bazyl, prof. nadzw.

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2002 – 30.11.2004