Pracownia obciążeń Termicznych - Projekty
Streszczenie

"Badanie wpływu modyfikacji lokalnej izolacji termicznej elementów odzieży ochronnej na odczuwanie komfortu termicznego"

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Sobolewski

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego była analiza odczuwania komfortu termicznego w odzieży charakteryzującej się quasi stałą wartością sumarycznej izolacji termicznej w zależności od modyfikacji wartości izolacji termicznej wybranych fragmentów tej odzieży.Opracowano metodę obliczania lokalnych wartości izolacji termicznej odzieży o modyfikowanych właściwościach oporności cieplnej przy założeniu stałej wartości izolacji termicznej całej odzieży. Opracowano również i zweryfikowano metodę konstruowania elementów odzieży o zadanych wartościach izolacji termicznej.

Jednostka: Pracownia obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 30.11.2004