Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

"Opracowanie modelu zarządzania stresem psychospołecznym w miejscu pracy jako element promocji zdrowia"

Kierownik projektu: mgr Roman Cieślak

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.12.1998 – 31.12.2001