Pracownia Obciążeń Termicznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie procedur oceny izolacji cieplnej odzieży chroniącej przed zimnem podczas pracy w warunkach wolnej przestrzeni.

Kierownik projektu: dr. Krzysztof Sołtyński

Streszczenie projektu:

Opracowano zasady kompleksowej oceny stresu termicznego dla zimnych regionów, a także wypracowywano strategię szacowania ryzyka i obciążenia. W kolejnych etapach zadania wykonano, m.in: wytypowano trzy zestawy odzieży ochronnej przewidzianej do stosowania w środowisku zimnym ; dokonano pomiaru izolacji cieplnej wytypowanych zestawów; opracowano założenia i projekt stanowiska umożliwiającego ruch manekina oraz przedstawiono wykonanie podzespołów umożliwiających jego ruch, sterowanie i automatykę; wykonano, uruchomiono i przebadano pod kątem spełnienia założonych wymagań stanowisko badawcze umożliwiające ruch manekina termicznego; opracowano procedury doboru odzieży ochronnej zarówno do praxc w wolnej przestrzeni, jak i do warunków charakteryzujących pomieszczenia zamknięte; opracowano zalecenia umożliwiające dobór odzieży chroniącej przed zimnem w warunkach wolnej przestrzeni.

Jednostka: Pracownia Obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004