Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Streszczenie

Ocena obciążenia strażaków na podstawie wskaźników fizjologicznych podczas czynności ratowniczo-gaśniczych

Kierownik projektu: dr Joanna Bugajska

Streszczenie projektu:

W ramach tego tematu badawczego, realizowanego w ramach PBZ pt. :Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia PSP (projekt koordynowany przez IMP w Łodzi), określone zostanie rzeczywiste obciążenie strażaków podczas wykonywania typowych akcji ratowniczo-gaśniczych w terenie oraz obciążenie organizmu podczas wysiłku fizycznego, wykonywanego w typowych ubraniach ochronnych, w warunkach mikroklimatu gorącego (symulacja w komorze mikroklimatycznej)

Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.07.1998 – 30.06.2000