Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Streszczenie

Wpływ warunków mikroklimatu na bezpieczeństwo ratowników górniczych podczas akcji ratowniczych w trudnych warunkach mikroklimatu w podziemnych zakładach górniczych

Kierownik projektu: dr Joanna Bugajska

Streszczenie projektu:

W ramach tego tematu realizowanego wspólnie z Centralną Stacją Ratownictwa Górniczego w Bytomiu opracowane zostaną fizjologiczne kryteria bezpiecznego czasu pracy ratowników w trudnych warunkach obciążenia wysiłkiem fizycznym i mikroklimatem

Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2000 – 31.03.2002