Pracownia Biomechaniki
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Biomechaniki - O Pracowni

    Profil działalności pracowni:

 
 

Tematyka zagadnień będących przedmiotem zainteresowania pracowników pracowni biomechaniki związana jest z obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego człowieka w środowisku pracy. Obciążenie układu mięśniowo-szkieletoweego zależy od trzech głównych czynników biomechanicznych, a mianowicie pozycji przyjmowanej podczas pracy, obciążenia zewnętrznego czyli siły jaką pracownik musi wywierać w procesie pracy na otocznie oraz czasu trwania wykonywanych czynności i częstości ich powtarzania. W celu prawidłowej oceny obciążenia należy rozważać wspomniane powyżej czynniki. Wiele prac badawczych prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w świecie koncentruje się na określeniu optymalnych zależności pomiędzy tymi czynnikami.


    Problematyka naukowo-badawcza pracowni biomechaniki koncentruje się  na następujących zagadnieniach:

 • obciążenie kończyny górnej i obręczy barkowej podczas prac wykonywanych przy wywieraniu małych sił,
 • obciążenie kończyn górnych i pleców podczas prac wykonywanych w pozycji stojącej przy znacznej sile zewnętrznej,
 • wpływ rodzaju siedziska na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy siedzącej,
 • obciążenie kończyn dolnych podczas operowania pedałami roboczymi.

Kierownik Pracowni
dr Tomasz Tokarski
tel. 22 623 32 03, e-mail: tomto@ciop.pl

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Biomechaniki - Oferta

 • Ergonomiczna ocena stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe (na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe).
 • Analiza ergonomiczna stanowisk pracy z przewagą pracy o charakterze statycznym z uwzględnieniem oceny ryzyka (praca statyczna, monotypowość na stanowiskach pracy).
 • Ocena ergonomiczna pozycji ciała pracowników przyjmowanej podczas pracy oparta na rejestracji goniometrycznej kątów w wybranych stawach i ich analizie.
 • Certyfikacja siedzisk biurowych i siedzisk biurowych rehabilitacyjnych zgodnie z normą PN-EN 1335-1:2004 oraz na podstawie kryteriów dodatkowych.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Biomechaniki
   Kierownik telefon e-mail
   dr Tomasz Tokarski 22 623-32-03 tomto[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Joanna Kamińska 22 623-32-72 jozab[at]ciop.pl
   Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kędzior 22 623-37-35 krked[at]ciop.pl
   techn. Jadwiga Kozińska-Korczak 22 623-32-58 jakoz[at]ciop.pl
   mgr inż. Patrycja Łach 22 623-32-04 palac[at]ciop.pl
   dr Joanna Mazur-Różycka 22 623-32-04 jomaz[at]ciop.pl
   Prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu 22 623-32-75 daliu[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie bazy danych referencyjnych możliwości fizycznych i funkcjonalnych dla potrzeb profilowania zawodowego osób starszych i niepełnosprawnych
Kierownik projektu - prof. dr hab. inż. Danuta Roman-Liu
Wykonawcy -
zobacz więcej
Określenie wpływu możliwości fizycznych u starszych pracowników na utrzymanie równowagi ciała
Kierownik projektu - dr Tomasz Tokarski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wpływ ogólnego oraz lokalnego zmęczenia mięśniowego na zmiany w propriocepcji i stabilizacji ciała
Kierownik projektu - mgr inż. Patrycja Łach, dr Joanna Mazur-Różycka
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Biomechaniki - Interesujące odnośniki