Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych
 
Opis
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - O Pracowni

Zakres działania pracowni: • tworzenie podstaw naukowych oraz zasad i wymagań dla określenia poziomu bezpieczeństwa w systemach realizujących funkcje ochronne oraz dla kształtowania bezpiecznych i wygodnych warunków pracy w zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemach produkcyjnych,
 • identyfikacja i ocena zagrożeń porażeniem prądem elektrycznym oraz zagrożeń związanych z uszkodzeniami wyposażenia elektrycznego maszyn,
 • opracowanie i wdrażanie rozwiązań nowoczesnych urządzeń ochrony zbiorowej zwłaszcza przed zagrożeniami urazowymi i elektrycznymi,
 • badanie systemów sterowania maszyn, urządzeń ochrony zbiorowej i sprzętu elektroizolacyjnego na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa,
 • badanie skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym i zabezpieczenia przed zwarciem i przeciążeniem wyposażenia elektrycznego maszyn i stanowisk pracy.

Kierownik Pracowni
dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. nadzw. CIOP-PIB
tel. 623 46 35, fax: 623 36 93
e-mail: madzw@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Strawiński T.: Wymagania przy stosowaniu chodników i płacht elektroizolacyjnych podczas prac w warunkach zagrożeń elektrycznych, Bezpieczeństwo Pracy, Nauka i Praktyka, 2017, 5(548), s. 8-10
 • Dźwiarek M., Latała A.: Analysis of occupational accidents: prevention through the use of additional technical safety measures for machinery, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2016, Vol. 22, 2, s. 186-192
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. 80-84
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska, Napędy i Sterowanie, 2015, 2, s. s. 74-78
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – zapobieganie (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 7(514), s. 12-15
 • Dźwiarek M.: Obchodzenie urządzeń ochronnych i osłon przy maszynach – skala zjawiska (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2014, 6(513), s. 20-23
 • Dźwiarek M.: Zastosowanie techniki rzeczywistości wirtualnej do wspomagania oceny ryzyka prowadzonej przez projektantów maszyn, Napędy i Sterowanie, 2014, 12, s. 44-50
 • Grabowski A., Jankowski J., Dźwiarek M., Kosiński R. A.: Stereovision Safety System for Identifying Workers’ Presence: Results of Tests, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2014, vol. 20, 1, s. 103-109
 • Strawiński T.: Projektowanie funkcji bezpieczeństwa z wykorzystaniem podsystemu transmisji danych bezpieczeństwa, Napędy i Sterowanie, 2014, 10, s. 118-122
 • Strawiński T.: Stosowanie podsystemów transmisji danych bezpieczeństwa w związanych, z bezpieczeństwem systemach sterowania maszyn, Maszyny Elektryczne. Zeszyty Problemowe, 2014, 102, 2 , s. 179-184
 • Strawiński T. : Badania okresowe rękawic i obuwia elektroizolacyjnego , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 5 (500) , s. 10-14
 • Dźwiarek M.: Practical examples of the determination of periodical inspection frequency in machinery safety systems, Acta Mechanica et Automatica, 2012, 6, 2, s. 33-37
 • Dźwiarek M., Hryniewicz O.: Praktyczne przykłady wyznaczania częstości kontroli okresowych związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszynami, Przegląd Elektrotechniczny, 2012, 88, 5a, s. 290-295
 • Wolska A., Dźwiarek M. : Technicznie rzecz biorąc , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 5 (464) , s. 12-17
 • Dźwiarek M.: Case study of conformity assessment of automated production line, Pomiary, Automatyka, Robotyka, 2009, 10, s. 38-44
 • Grabowski A., Kosiński R., Dźwiarek M.: Artificial neural network for worker presence identyfication in dangerous zones using stereovision, Pomiary Automatyka Robotyka, 2009, 2, s. 142-151
 • Stefański M., Strawiński T. : Zagrożenia elektryczne w zakładach produkujących materiały budowlane , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 4 (439) , s. 16-19
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 4, s. 14-17
 • Biernacki A., Karski H.: System interaktywnej oceny ryzyka zawodowego IRYS - porażenie prądem elektrycznym (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 7-8, s. 6-10
 • Dźwiarek M.: Wymagania zasadnicze i procedura oceny zgodności sprzętu elektrycznego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 3, s. 13 - 15
 • Dźwiarek M.: Złożone systemu elektroniczne w zastosowaniu do związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszyn, (W: IV Wrocławskie Sympozjum Automatyzacja Produkcji), Brak, Wrocław, 2003
 • Dźwiarek M.: Zaburzenia w realizacji funkcji bezpieczeństwa przez systemy sterowania maszyn i zapobieganie związanym z nimi wypadkom, (W: Podstawy prewencji wypadkowej), CIOP-PIB, 2003
 • Dźwiarek M.: Bezpieczeństwo funkcjonalne programowalnych układów sterowania maszyn, (W: International workshop SIPI on functional safety IEC 61508), Brak, Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M.: Procedures for functional safety assessment of programmable control systems of machinery, (W: Safety and Reliability International Conference), Brak, Gdynia, 2003
 • Dźwiarek M., Holejko K., Nowak R.: Augmented Reality - a new kind of hazardous situation indicator, (W: International Conference Safety of Industrial Automated Systems), Brak, Nancy, 2003
 • Gierasimiuk J., Karski H.: Elektryczne wymagania dotyczące eksploatowanych maszyn i urządzeń technicznych wynikające z dyrektywy nr 89/655/EEC oraz dodatkowo z dyrektywy dotyczącej sprzętu elektrycznego nr 73/23/EEC+93/68/EC, (W: "Problematyka bezpiecznego użytkowania maszyn i innych urządzeń technicznych"), GIP, Wrocław, 2003
 • Karski H., Biernacki A.: Ocena ryzyka zawodowego związanego z porażeniem prądem elektrycznym, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Strawiński T.: Wymagania i badania sprzętu elektroizolacyjnego dla potrzeb certyfikacji, (W: "Ochrona przed zagrożeniami elektrycznymi w przemyśle"), CIOP-PIB, Katowice, 2003
 • Dźwiarek M.: Probabilistyczna ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów sterowania maszyn, Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, 10, s. 5-9
 • Dźwiarek M.: Probabilistic assessment of functional safety of machine control system., Automation, Warszawa, 2002
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.2, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 1
 • Kowalski B., Karski H.: Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy., CIOP, 2002
 • Strawiński T.: Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem w maszynach., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 11, s. 28-31
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem., Konferencja Automation, 2002
 • Strawiński T.: Dobór kategorii elementów systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem., Pomiary Automatyka Robotyka, 2002, 11, s. 5-9
 • Dźwiarek, M.: The analysis of accident causes in view of the protective devices and safety related control system effectiveness, International Conference Safety of Industrial Automated Systems, Bonn, 2001
 • Dźwiarek M.: Aspekty bezpieczeństwa funkcjonalnego złożonych systemów sterowania maszyn, (W: Materiały z konferencji: Automation), Brak, Warszawa, 2001
 • Dźwiarek M.: Ocena bezpieczeństwa funkcjonalnego programowalnych sterowników maszyn, (W: Materiały konferencyjne: Safety and Reliability International Conference, t. 4), Brak, Szczyrk, 2001
 • Dźwiarek M.: Praktyczny przykład oceny zgodności zautomatyzowanego sytemu wytwarzania, (W: Bezpieczeństwo przemysłowe. Tom 3), Brak, 2001
 • Karski H.: Połączenia ochronne w maszynach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Karski H.: Przewody ochronne. Cz.1., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11
 • Strawiński T.: Wpływ strefy tolerancji na pomiar czasu zadziałania laserowego urządzenia ochronnego (skanera)., Konferencja Automation, 2001
 • Strawiński T.: Wybrane urządzenia ochronne - charakterystyka funkcjonalna, wymagania, badania., (W: Nowoczesne urządzenia ochronne do maszyn.), CIOP, 2001
 • Dźwiarek M.: Klasyfikacja związanych z bezpieczeństwem elementów systemów sterowania według EN 954-1, (W: Zasady zapewniania bezpieczeństwa przy maszynach według wymagań Europejskich), Brak, Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M.: Measurement of the response time of an electrosensitive protective device in the process of its certification., International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, Vol.4 No.3, s. 363-384
 • Dźwiarek M.: Pomiary czasu zadziałania bezdotykowych urządzeń ochronnych dla potrzeb ich certyfikacji, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 11, s. 1-13
 • Dźwiarek M.: Advanced Technology in Safety Related Control Systems of Machinery, (W: Ergonomics and Safety for Global Business Quality and Productivity), Brak, Warszawa, 2000
 • Dźwiarek M.: Application of Complex Electronics in Machinery Control Systems, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation), Brak, Kraków, 2000
 • Dźwiarek M., Kosztowski S., Miareczko B., Missala T.: Modele oceny zgodności bezpieczeństwa wyrobów automatyki, robotyki oraz zintegrowanych systemów wytwarzania. Przewodnik metodyczny do europejskich oraz krajowych modeli oceny zgodności. Centralny Instytut Ochrony pracy., CIOP, 2000
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Wymagania bezpieczeństwa dla wybranych urządzeń ochronnych., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8, s. 1-5
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Laser Scanners Response Time Measurement Using Double Penetration Method, (W: Human Aspects of Advanced Manufacturing: Agility & Hybrid Automation), Brak, Kraków, 2000
 • Dźwiarek M., Strawiński T.: Badania typu programowalnych sterowników maszyn., Pomiary Automatyka Robotyka, 2000, 5, s. 20-22
 • Karski H.: Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w gospodarstwie rolnym, CIOP, 2000
 • Strawiński T.: Reports on International Events. International Seminar on Safety of Machinery Principles According to The European Requirements, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2000, Vol.6, No.3
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Elektronicznych Systemów Ochronnych - Oferta

 • badania certyfikacyjne i projektowe urządzeń ochrony zbiorowej*):
 • kurtyn i barier świetlnych,
 • skanerów laserowych,
 • mat czułych na nacisk,
 • urządzeń oburęcznego sterowania itp.,
 • badania środowiskowe urządzeń elektronicznych: odporność na wpływy klimatyczne, zakłócenia napięć zasilających itp.,
 • badania sterowników programowalnych na zgodność z normami PN i IEC,
 • ocena i badania parametrów bezpieczeństwa systemów sterowania maszyn i urządzeń ochronnych,
 • badanie i ocena wyposażenia elektrycznego maszyn i urządzeń przemysłowych*),
 • ekspertyzy i konsultacje w zakresie doboru i instalowania urządzeń ochronnych do maszyn i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych,
 • konsultacje w zakresie obowiązujących norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa przy maszynach i systemach produkcyjnych,
 • badania i ocena sprzętu izolacyjnego i ochronnego wysokiego napięcia,
 • rękawic i obuwia elektroizolacyjnego,
 • narzędzi do prac pod napięciem,
 • drążków izolacyjnych,
 • uziemiaczy,
 • wskaźników i uzgadniaczy faz wysokiego napięcia,
 • pomostów i drabin do prac pod napięciem itp.

*) Badania prowadzone wg. akredytowanych procedur włączonych do krajowego systemu badań i certyfikacji.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie procedur badawczych oraz opracowanie i wykonanie stanowisk badawczych do badań wybranych rodzajów wyposażenia do prac przy napięciu zgodnie z aktualnymi wymaganiami norm europejskich
Kierownik projektu - mgr inż. Tomasz Strawiński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Zasady wykorzystania technik monitorowania miejsc pobytu pracownika z wykorzystaniem technologii ultraszerokopasmowej łączności (UWB) do zapewnienia bezpieczeństwa przy obsłudze maszyn
Kierownik projektu - dr hab. inż. Marek Dźwiarek, prof. nadzw. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie zasad wykorzystania techniki RFID w obszarze bezpieczeństwa użytkowania maszyn oraz oceny zgodności tych rozwiązań z wymaganiami zasadniczymi
Kierownik projektu - mgr inż. Tomasz Strawiński
Wykonawcy -
zobacz więcej