Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej
 
Opis
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracowania Technik Rzeczywistości Wirtualnej - O pracowni

Zakres działania Pracowni

Działalność pracowni obejmuje analizę procesów pracy oraz badania naukowe ukierunkowane na  projektowanie bezpiecznych stanowisk pracy z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej i symulacji komputerowych, w szczególności:

 
 • Badania dotyczące zastosowań technik rzeczywistości wirtualnej do projektowania oraz oceny stanowisk pracy i maszyn pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii;
 • Opracowywanie metod wykorzystania technik rzeczywistości wirtualnej do zdalnego sterowania maszynami (teleoperacja);
 • Opracowywanie i wykorzystywanie symulacji komputerowych do rekonstrukcji i analizy zdarzeń wypadkowych;
 • Opracowywanie i wdrażanie metod prowadzenia szkoleń i kształtowania postaw wykorzystujących interaktywne symulacje komputerowe i prezentacje multimedialne;
 • Modelowanie komputerowe i symulacja procesów ewakuacji ludzi z budynków;
 • Prowadzenie badań dotyczących wpływu środowiska wirtualnego na człowieka.

Kierownik Pracowni
dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. nadzw. CIOP-PIB
tel. 623 46 38, fax: 623 36 93
e-mail: angra@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

 • Wizualizacja 3D zdarzeń wypadkowych w celach szkoleniowych
 • Aplikacje szkoleniowe wykorzystujące techniki rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej
 • Prowadzenie badań w środowisku wirtualnym

 

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Technik Rzeczywistości Wirtualnej
   Kierownik telefon e-mail
   dr hab. inż. Andrzej Grabowski, prof. Instytutu (22) 623-46-38 angra@ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Dariusz Kalwasiński (22) 623-46-08 dakal@ciop.pl
   mgr Mariusz Kowalski (22) 623-32-11 makow@ciop.pl
   inż. Zuzanna Urbańska (22) 623-46-08 zuurb@ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie narzędzia wspomagającego proces numerycznej rekonstrukcji przebiegu wypadków przy pracy
Kierownik projektu - mgr Klaudiusz Ziemek
Wykonawcy -
zobacz więcej
System zdalnego zarządzania telerehabilitacją i monitorowania postępów rehabilitacji powypadkowej osób z urazami kończyn górnych
Kierownik projektu - dr hab. inż. Andrzej Grabowski prof. CIOP-PIB
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wykorzystanie technologii teleinformatycznych, urządzeń przenośnych oraz pojazdów bezzałogowych do wspomagania monitorowania narażenia pracowników i mieszkańców na obszarach zagrożonych emisją szkodliwych substancji
Kierownik projektu - inż. Paweł Zawadzki
Wykonawcy -
zobacz więcej