Zakład Techniki Bezpieczeństwa
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

W zakresie techniki bezpieczeństwa działania Instytutu są skoncentrowane na doskonaleniu rozpoznawania zagrożeń mechanicznych, elektrycznych i promieniowaniem optycznym, a także na opracowywaniu metod oceny i redukcji związanego z nimi ryzyka zawodowego. Do opracowywania zasad i rozwiązań zmniejszających poziom ryzyka Zakład Techniki Bezpieczeństwa wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia i zaawansowane techniki komputerowe.

 

Prace badawcze Zakładu Techniki Bezpieczeństwa obejmują :

 • metody oceny ryzyka zawodowego związanego z:

-   zagrożeniami mechanicznymi
-   ekspozycją na nielaserowe i laserowe promieniowanie optyczne
-   oświetleniem
-   niesprawnością systemów sterowania maszynami

 • programy komputerowe do oceny ryzyka:

-   na etapie projektowania maszyn (PRO-M)
-   związanego z promieniowaniem laserowym  
    odbitym na stanowiskach pracy („Promlaser")
-   związanego z nielaserowym promieniowaniem
    optycznym (PODULT)

 • metody badań oraz stanowiska do badania elektroczułych urządzeń ochronnych
 • zalecenia dotyczące doboru i sytuowania urządzeń ochronnych wytyczne w zakresie wymagań bezpieczeństwa w systemach produkcyjnych
 • metody zastosowania technik rzeczywistości wirtualnej do projektowania oraz oceny stanowisk pracy i maszyn
 • aplikacje szkoleniowe z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej

 

W ramach systemu oceny zgodności są badane maszyny (w szczególności służące do obróbki drewna), urządzenia ochronne i elementy bezpieczeństwa do maszyn, elektroenergetyczny sprzęt izolacyjny i ochronny, narzędzia izolowane oraz drabiny przenośne.

 

 

 

 

Oferta Zakładu:

 • określanie kryteriów i wymagań do oceny maszyn i innych urządzeń oraz stanowisk pracy pod kątem . zagrożeń czynnikami mechanicznymi
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z czynnikami mechanicznymi
 • badanie i ocena parametrów bezpieczeństwa maszyn i systemów ochronnych
 • konsultacje i ekspertyzy dotyczące dostosowania maszyn i zautomatyzowanych systemów wytwarzania do wymagań bezpieczeństwa
 • pomiary, konsultacje i opracowania techniczne w zakresie ochrony przed nadmiernym nielaserowym promieniowaniem optycznym (UV, VIS, IR)
 • ocena ryzyka zawodowego związanego z nieprawidłowym oświetleniem i promieniowaniem optycznym (nielaserowym i laserowym)
Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj