Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
Szkolenie „Dopasowanie środków ochrony indywidualnej dróg oddechowych

 

W dniu 9 września br. w EXPOM odbyło się szkolenie pracowników firmy w zakresie stosowania środków ochrony dróg oddechowych. Szkolenie, w którym uczestniczyło 85 pracowników działu produkcji (ślusarzy, spawaczy, pomocników lakiernika, w tym także pracownicy młodociani) poprowadzili przedstawicieli firmy Filter Service – Dyrektor ds. marketingu Pan Adam Jabłoński.

 

W pierwszej części wystąpienia zwrócono uwagę na pyły powstające podczas produkcji konstrukcji stalowych tj. pył zawierający wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2% do 50% - frakcję wdychaną oraz respirabilną a także ich szkodliwy wpływ na zdrowie pracowników. Celem drugiej części szkolenia było przedstawienie prawidłowego doboru półmasek przeciwpyłowych. Do sprawdzenia prawidłowego dopasowania środka ochrony dróg oddechowych do konkretnego pracownika służyło urządzenie PortaCount. Pozwoliło ono w prosty i wiarygodny sposób wyznaczyć współczynnik skuteczności dopasowania maski, czy półmaski do twarzy (głowy) użytkownika. Testowanie półmasek realizowane było podczas naturalnych ruchów, które pracownik wykonuje podczas codziennej pracy. Urządzenie PortaCount określa stosunek zapylenie powietrza na zewnątrz i wewnątrz półmaski (założonej na głowę użytkownika). Urządzenie zlicza cząsteczki pyłu na zewnątrz i wewnątrz maski. Jeżeli np. współczynnik dopasowania wynosi 50 jednostek to oznacza, że powietrze wewnątrz półmaski zawiera 50 razy mniej pyłu niż powietrze na zewnątrz półmaski. Po podłączeniu urządzenia do komputera ustawiano wymaganą krotność obniżenia zapylenia dla danej klasy sprzętu i w ten prosty sposób sprawdzano, czy dana półmaska rzeczywiście chroni pracownika. Przeprowadzenie kontroli było automatyczne i powtarzalne a wyniki uzyskiwane natychmiast - rezultatem natomiast była prosta odpowiedź: „Szczelna/ Nieszczelna”. Podczas testów w większości przypadków okazało się, iż zalecana jest zmiana typu stosowanej półmaski.

 

W rezultacie podjęto decyzję, iż obecna gama dostępnych w firmie EXPOM i  stosowanych przez pracowników dwóch typów półmasek przeciwpyłowych firmy FILTER SERVICE (w klasie FFP1 oraz FFP2) zostanie poszerzona o półmaski tupu FS-16V i FS-20V w klasie FFP1 oraz FFP2.

 

Dzięki nowatorskiej konstrukcji półmasek serii SIMPLA zacisk nosowy stał się zbędny. Wyeliminowane zostało czasochłonne dopasowanie zacisku nosowego do twarzy oraz zminimalizowano efekt parujących okularów. Półmaski serii SIMPLA pozbawione są metalowych elementów. Zamontowany zawór wydechowy sprawia, że opory oddychania są bardzo niskie.

 


 

 

 

 

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...