Informacyjna KAMPANIA społeczna 2016 - ZDROWIE PRACOWNIKÓW ZYSKIEM FIRMY

 

 
Konferencja pt. „Obciążenia mięśniowo-szkieletowe w transporcie wewnątrzzakładowym”

 

Data: 3-4 czerwca 2016 r.
Miejsce: Hotel Gromada w Koszalinie
Organizatorzy:

  • OSPS BHP BHP Oddział Koszalin
  • OSPS BHP BHP Oddział Piła
  • OSPS BHP BHP Oddział Słupsk
  • CIOP-PIB

 PROGRAM KONFERENCJI:

I DZIEŃ: 3 czerwca 2016 r. (piątek)

8:30

Rejestracja uczestników

9:15

Otwarcie konferencji powitanie uczestników
Paulina Pasturczak, Prezes OSPSBHP Oddział Koszalin

9:30

„Zasady etyki zawodowej służby bhp”
Elżbieta Bożejewicz, Prezes Zarządu Głównego OSPSBHP

10:00

„Transport ręczny - potencjalne dolegliwości i urazy, sposoby zapobiegania, prawidłowe techniki, profilaktyka oraz normy dźwigania dla kobiet i mężczyzn"
dr inż. Zbigniew Jóźwiak, IMP im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi

11:00

Przerwa kawowa, zwiedzanie stoisk

11:25

„Skuteczność działania elementów bezpieczeństwa chroniących operatora przed skutkami przewrócenia wózka jezdniowego”
dr inż. Marcin Milanowicz, CIOP - PIB Warszawa

12:15

„Ocena ryzyka zawodowego w transporcie wewnątrzzakładowym - transport ręczny i mechaniczny”
Krzysztof Berus, Nadinspektor Pracy w PIP Oddział Koszalin

13:15

Przerwa kawowa, zwiedzanie stoisk

13:35

„Wypadkowość w transporcie wewnątrzzakładowym – transport ręczny i mechaniczny”
Piotr Szymański, Starszy Inspektor Pracy, Specjalista w PIP Oddział Koszalin

14:20

„Pomocne narzędzie do oceny obciążenia mięśniowo-szkieletowego - Metoda wskaźników kluczowych - Key Item Method”
dr inż. Piotr Kaczmarek, Prezes OSPSBHP Oddział Kalisz

14:40

Finał II konkursu Bezpieczeństwa Pracy pt. „Dźwiganie jest… BHP w transporcie ręcznym” - rozdanie nagród zwycięzcom
Agnieszka Rup-Sadłyk, Opiekun konkursu, Członek Zarządu OSPSBHP Oddział Koszalin

15:00

Zakończenie 1-go dnia Konferencji

15:05

Przerwa obiadowa

15:45

Wybory Władz OSPSBHP Oddział Koszalin - spotkanie zamknięte (obowiązkowe dla Członków Oddziału Koszalin)

19:30

Uroczysta kolacja


II DZIEŃ: 4 czerwca 2016 r. (sobota)

9:00

„Schorzenia narządu ruchu – Urazy kręgosłupa. Objawy, profilaktyka, rehabilitacja.”
Małgorzata Gasińska, Specjalista Fizjoterapii, Prezes ZOZ Medical Beta Koszalin

9:40

„Nietypowe wykorzystanie wózków jezdniowych podnośnikowych”
Szymon Terczyński, Specjalista w UDT Oddział Koszalin

10:25

„Choroby zawodowe od A do Z”
Agnieszka Prusinowska, Starszy Asystent Sekcji Higieny Pracy w PSSE w Koszalinie

11:00

„BHP w transporcie pionowym”
Akala Faraone Sp. z o.o. Łozienica

12:30

Wycieczka do Zakładu Produkcyjnego TEPRO S.A. (uczestniczą tylko osoby, które potwierdziły wzięcie udziału w wycieczce w karcie zgłoszeniowej) - zbiórka przy wejściu głównym do Hotelu - prosimy o zabranie ze sobą kamizelek odblaskowych.

 

Pozostałe informacje o konferencji na stronie:
https://sites.google.com/site/ospsbhpkoszalin/konferencja

 

 
Aktualności KAMPANII 2016

 

   
11 minut i kilkanaście sekund dla zdrowego kręgosłupa, czyli jak zmniejszyć dolegliwości mięśniowo-szkieletowe i poprawić zdolności do pracy

 

zobacz...