Centrum TECH-SAFE-BIO

 

 

 
KONTAKT

 

KONTAKT

 

 

Centralny Instytut Ochrony Pracy -
Państwowy Instytut Badawczy

 

ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa, Polska
tel. +48 (22) 623 36 98
fax +48  (22) 623 36 93
e-mail: ciop[at]ciop.pl
www.ciop.pl