Centrum TECH-SAFE-BIO

 

 

 
APARATURA BADAWCZA

 

APARATURA BADAWCZA

 

 

 

Nowoczesna aparatura badawcza jest wykorzystywana do prowadzenia wysokiej jakości zaawansowanych badań naukowych, m.in. projektowania i rozwoju innowacyjnych metod oraz rozwiązań technicznych służących poprawie bezpieczeństwa pracy w różnych sektorach gospodarki, w ramach priorytetowych grup tematycznych Info, Techno i Bio, zgodnych ze strategicznymi programami badawczymi Europejskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle" i priorytetami tematycznymi europejskiego obszaru badawczego.