Centrum TECH-SAFE-BIO

 

 

 
POTENCJAŁ

 

POTENCJAŁ

 

 

Laboratoria Tech-Safe-Bio znacząco poszerzają zakres badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących ochrony człowieka w środowisku pracy i życia, również osób starszych i niepełnosprawnych, dynamizują rozwój Instytutu, w tym kadry naukowej, oraz intensyfikują współpracę z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi.

 

Potencjał

  • - zespół pracowników naukowych - specjalistów w różnych dziedzinach nauki
  • - zatrudnienie interdyscyplinarnego zespołu młodych badaczy
  • - ok. 5800 m2 powierzchni, w tym 3500 m2 do wykorzystania na działalność naukowo-badawczą
  • - kubatura łączna ok. 33700 m3 przy wysokości pomieszczeń laboratoryjnych 4 - 6 m
  • - 17 specjalistycznych laboratoriów
  • - najnowszej generacji aparatura badawczo-pomiarowa.