Centrum TECH-SAFE-BIO

 

 

 
BADANIA

 

BADANIA

 

 

Laboratoria najnowszej generacji
są przystosowane do prowadzenia interdyscyplinarnych badań ukierunkowanych na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pracowników, m.in. w zakresie:

  • kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka
  • oceny działania toksycznego i narażenia zawodowego związanego z obecnością w środowisku pracy szkodliwych substancji chemicznych, czynników biologicznych i pyłów, w tym zagrożeń związanych z użyciem nanomateriałów
  • oddziaływania środowiska materialnego i psychospołecznego na pracowników
  • zagrożeń polami elektromagnetycznymi i elektrostatycznych
  • zagrożeń mechanicznych, elektrycznych, promieniowaniem optycznym
  • zagrożeń hałasem i drganiami mechanicznymi
  • projektowania bezpiecznych stanowisk pracy z wykorzystaniem technik rzeczywistości wirtualnej i symulacji komputerowych.