Czynności wykonywane przez poszkodowanego

 

Czynność wykonywana przez poszkodowanego w chwili wypadku

 

 

Odsetek poszkodowanych w wypadach przy pracy, według czynności

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadach przy pracy,

według czynności wykonywanej przez poszkodowanego w chwili wypadku, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadach przy pracy, według czynności

Rys. Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadach przy pracy,

według czynności wykonywanej przez poszkodowanego w chwili wypadku, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadach przy pracy, według czynności

Rys. Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadach przy pracy,

według czynności wykonywanej przez poszkodowanego w chwili wypadku, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS