Przebieg wypadku

 

Dane statystyczne dotyczące przebiegu wypadku przy pracy

 

Proces pracy wykonywany przez poszkodowanego

 

 

Odsetek poszkodowanych w wypadach przy pracy, według procesu

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadach przy pracy, według procesu pracy wykonywanego przez poszkodowanych,

dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadach przy pracy, według procesu pracy

Rys. Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadach przy pracy, według procesu pracy wykonywanego przez poszkodowanych, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadach przy pracy, według procesu pracy

Rys. Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadach przy pracy,

według procesu pracy wykonywanego przez poszkodowanych, dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

  (Dane  szczegółowe  )