Zawód wykonywany i status zatrudnienia

 

Zawód wykonywany przez poszkodowanych w wypadkach przy pracy

 

Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, według wykonywanego zawodu

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, według wykonywanego zawodu,

dane zarejestrowane w latach 2011-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy, według wykonywanego zawodu

Rys. Odsetek poszkodowanych w ciężkich wypadkach przy pracy, według wykonywanego zawodu,

dane zarejestrowane w latach 2011-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

 

Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadkach przy pracy, według wykonywanego zawodu

Rys. Odsetek poszkodowanych w śmiertelnych wypadkach przy pracy, według wykonywanego zawodu,

dane zarejestrowane w latach 2011-2014

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Tablica. Liczba i odsetek wypadków przy pracy, według wykonywanego zawodu, dane zarejestrowane w latach 2011-2014

opracowanie na podstawie danych GUS (Dane  szczegółowe  )

 

Status zatrudnienia poszkodowanych w wypadkach przy pracy

 

Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, według statusu zatrudnienia

Rys. Odsetek poszkodowanych w wypadkach przy pracy, według statusu zatrudnienia,

dane zarejestrowane w latach 2005-2014

opracowanie na podstawie danych GUS