Liczba i wskaźnik wypadków ciężkich i śmiertelnych

  

   Według danych GUS liczba wypadków przy pracy w Polsce o ciężkich skutkach stopniowo maleje. Liczba śmiertelnych wypadków przy pracy w 2015 roku w porównaniu do roku 2000 zmalała o połowę, nawet pomimo wzrostu tej liczby w ostatnim roku. Natomiast liczba ciężkich wypadków przy pracy jest najniższa od piętnastu lat i w 2015 roku stanowi niemal 1/3 liczby tego typu wypadków zarejestrowanych w roku 2000. Porównanie zmian liczby ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy w poszczególnych latach wykazało, że liczby te, podobnie jak wypadki przy pracy bez uwzględniania ciężkości wypadku, wykazują się naprzemiennymi okresami wzrostów i spadków. Zmiany te są jednak mniej dynamiczne (przebieg rozkładu częstości jest bardziej jednostajny), w porównaniu do wypadków przy pracy ogółem. W długim okresie trend linowy obu tych liczb jest wyraźnie malejący (rys. 3), z tym że trend liniowy liczby ciężkich wypadków przy pracy maleje znacznie szybciej (o około 6% rocznie), niż trend wypadków śmiertelnych (spadek o około 4% rocznie).

 Liczba ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy

Rys. 3. Liczba ciężkich i śmiertelnych wypadków przy pracy, wraz z długookresowymi liniami trendu

opracowanie na podstawie danych GUS

 

   W dłuższym okresie czasu również wskaźniki częstości śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy charakteryzują się wyraźnym spadkiem. W przeciągu jedenastu lat wskaźnik śmiertelnych wypadków przy pracy obniżył się o połowę, a wskaźnik ciężkich wypadków  przy pracy aż o 60%.

 Wskaźnik częstości śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy

Rys. 4. Wskaźnik częstości śmiertelnych i ciężkich wypadków przy pracy, wraz z długookresowymi liniami trendu

opracowanie na podstawie danych GUS

 

Dane szczegółowe