Dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy

 

Dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy zarejestrowane przez MOP

 

Międzynarodowa Organizacja Pracy gromadzi następujące dane statystyczne dotyczące wypadków przy pracy:

  • liczba wypadków przy pracy,
  • wskaźnik częstości wypadków przy pracy na 100 tys. pracowników/pracujących/ zatrudnionych,
  • liczba dni absencji spowodowanej wypadkami przy pracy.