Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Produkcyjny - produkcja wyrobów z plastiku
Konserwator form
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja wyrobów z plastiku dla różnych gałęzi przemysłu na wtryskarkach w oparciu o materiały: PP, HDPE, ABS, PA6, PA^^, PC, PS, SAN, POM

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Toczenie na tokarce – dopasowywanie form.

Konserwacja form – czyszczenie pozostałości po produkcji detali i z rdzy przy użyciu benzyny ekstrakcyjnej, środków konserwujących, w miarę potrzeb pasty do smarowania kołków i prowadnic NB1200 (produkt na bazie olejów mineralnych),  smarowanie olejem hydraulicznym

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Benzyna ekstrakcyjna, Benzen, Ksylen, Propan-2-ol

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Benzyna ekstrakcyjna

500

1500

185

< 787

-

Benzen

1,6

-

< 0,13

-

Ksylen

100

-

< 1

-

Propan-2-ol

900

1200

< 5

< 63

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie (narażenie inhalacyjne), ponieważ na stanowisku pracy występuje benzyna ekstrakcyjna (Carc. 1 B) i benzen (Carc. 1A)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna ogólna; brak wentylacji miejscowej.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Zatrudnienie 1osoba/I zmianę


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.