Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
TRANSPORT
Produkcyjny / średni
Lakiernik samochodowy
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład mechaniczno-lakierniczy zajmujący się naprawami mechanicznymi oraz lakierniczymi

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pomiary przeprowadzone w czasie normalnego trybu pracy w hali na dziale lakierni na 2 stanowiskach pracy. Czas poboru próbki 6 godz.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności tj. szpachlowanie, szlifowanie powierzchni, nakładanie lakieru narażony jest na pył przemysłowy

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Inne nietrujące pyły przemysłowe - w tym zawierające wolną krzemionkę poniżej 2% - frakcja wdychalna

10,0

Nie dotyczy

1,46

Nie dotyczy

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja miejscowa, praca w masce przeciw pyłowej

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.