Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PRODUKCJA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO SAMOCHODÓW
Zakład produkcyjny, mały
Operator oczyszczarki komorowej
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład zajmuje się produkcją części zamiennych do samochodów (szczęk hamulcowych)

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa oczyszczarki komorowej firmy Kovo Stanek – załadunek szczek hamulcowych na wieszak oczyszczarki, wkładanie załadowanego wieszaka do komory oczyszczarki, wyjmowanie wieszaka z oczyszczonymi szczękami z komory oczyszczarki, zdejmowanie szczęk z wieszaka do koszy składowych – stosowane materiały: śrut stalowy z obróbki szczęk hamulcowych stalowych

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pyły zawierające wolną krystaliczną krzemionkę (wkk) od 2% do 50%

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

frakcja wdychalna

4

-

1,29

-

-

frakcja respirabilna

1

-

0,38

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja technologiczna z filtrami, wentylacja ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.