Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
USŁUGI
Pralnia 1
Pracownik pralni chemicznej
Przykład 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Pralnia chemiczna

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik obsługuje jeden automat pralniczy, w którym środkiem piorącym jest tetrachloroeten. Do obowiązków pracownika należy czyszczenie destylatora, wkładanie i wyjmowanie odzieży z automatu, prasowanie garderoby oraz obsługa innych urządzeń pralniczych.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik w czasie wykonywania czynności narażony jest na tetrachloroeten

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2016

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

tetrachloroeten

85

170

32

165

<17

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja mechaniczna ogólna czynna.

Wentylacja mechaniczna miejscowa czynna.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Podczas pobierania próbek tetrachloroetenu do oceny stężenia chwilowego, pracownik czyścił destylator (próbka 1) oraz wkładał i wyjmował odzież z automatu (próbka 2).


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.