Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny XI, duży
Stanowisko obsługi szlifierki szerokotaśmowej
Przyklad 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Przedsiębiorstwo produkujące meble biurowe i mieszkaniowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Szlifowanie elementów z płyty wiórowej.

Odbiór przeszlifowanych elementów z maszyny.

Ustawianie parametrów pracy maszyny, prace porządkowe na stanowisku pracy

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pyły drewna, z wyjątkiem pyłów drewna twardego, takiego jak buk i dąb

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2004

WYNIKI POMIARÓW:

 

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Numer przykładu

NDS

NDS

 

Pyły drewna, z wyjątkiem pyłów drewna twardego, takiego jak buk i dąb

 

 

4,0

2,33

1

1,42

2

3,08

3

2,31

4

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Przykład  2  –  Ryzyko małe

Przykład 1,3,4  –  Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja grawitacyjna + wentylacja ogólna mechaniczna wyciągowo – nawiewna,  odciągi miejscowe

Okulary ochronne, ochronniki słuchu, wkładki przeciwhałasowe

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Przykłady 1-4 oznaczają to samo stanowisko pracy, 4 różne daty wykonania pomiarów


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.