Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BUDOWNICTWO
Zakład produkcyjny, mały
Robotnik budowlany
Przykład - nr 3

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw budowlanych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Szpachlowanie barier ochronnych na klatce schodowej budynku.

Pomiar prowadzono na III i IV piętrze wewnątrz budynku. Pracowały 3-4 osoby.

Podczas pomiaru pracownicy mieli przerwy w pracy.

Źródłami czynników chemicznych są materiały budowlane.

Stężenia pyłów na omawianym stanowisku pracy były uzależnione od stężeń pyłów emitowanych podczas szpachlowania barier ochronnych.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na czynniki chemiczne i pyły

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDS

Heptan

100

0,028

 

 

 

0,003

 

Toluen

1000

0,024

Oktan

200

0,098

Etylobenzen

100

0,031

m-,p-Ksyleny

100

0,014

o-ksylen

-

0,027

Kumen

100

0,059

Propylobenzen

100

0,013

3-Etylotoluen

100

0,048

Mezytylen

100

0,04

2-Etylotoluen

100

0,041

1,2,4-Trimetylobenzen

100

0,04

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.