Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
BUDOWNICTWO
Zakład produkcyjny, mały
Robotnik budowlany
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw budowlanych

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Rozbieranie ścian działowych z cegieł za pomocą wiertarek i łomów.

Pracownicy podczas 6 godzinnego pomiaru mieli 30 minut przerwy na posiłek.

Pomiar prowadzono na IV piętrze wewnątrz budynku. Pracowały 2-3 osoby.

Źródłami czynników chemicznych są materiały budowlane.

Źródłami pyłów były przede wszystkim materiały budowlane rozdrabniane podczas rozbierania ścian działowych

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na czynniki chemiczne i pyły

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDS

Toluen

100

0,028

 

 

 

0,003

Oktan

1000

0,024

Etylobenzen

200

0,098

m-,p-Ksyleny

100

0,031

Kumen

100

0,014

Propylobenzen

-

0,027

3-Etylotoluen

100

0,059

Mezytylen

100

0,013

2-Etylotoluen

100

0,048

1,2,4-Trimetylobenzen

100

0,04

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.