Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SŁUŻBA ZDROWIA
PRZYSZPITALNA PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
Badania endoskopowe
Przykład - nr 6

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU -
OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Oddział Intensywnej Opieki Medycznej – Pracownia Endoskopowa. Pielęgniarka podczas wykonywania czynności związanych z przygotowaniem orasz dezynfekcją sprzętu w myjkach automatycznych jest narażona na glutaraldehyd

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

glutaraldehyd

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2008

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Glutaraldehyd

 0,4

 0,6

  0,05

0,54

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W pracowni była wentylacja grawitacyjna. Brak wentylacji miejscowej wywiewnej. Pielęgniarka stosowała ochrony indywidualne (maseczka, rękawice)

DOBRA PRAKTYKA:

Brak

UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.