Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SKÓRZANY
PRODUKCYJNY / ŚREDNI
Operator w magazynku podręcznym
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład zajmuje się wytwarzaniem produktów i półproduktów wykonanych ze skóry głównie obuwia i galanterii skórzanej.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pomiary prowadzone podczas normalnego toku pracy w jednej hali produkcyjnej na 4 stanowiskach, w magazynku podręcznym przygotowywano mieszankę wtryskową. Pracownik przebywał tam kilka minut, tylko w czasie sporządzania mieszanki

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na glikol etylenowy i 4,4’-metylenobis(fenyloizocyjanian) które wchodziły w skład preparatu do produkcji polimerów uretanowych, stosowanych przy produkcji elementów obuwia

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2007

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh/NDSP

NDS

NDSCh/NDSP

-

MDI

0,05

0,2

nw

nw

glikol etylenowy

15

50

3,66

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko małe (0,2 wartości NDS glikolu etylenowego)

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY: -
DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

W magazynku nie było wentylacji i panowała tam podwyższona temperatura


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.