Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
TEKSTYLNO-ODZIEŻOWY
PRODUKCYJNY / DUŻY
Stanowisko operatora aparatów bielarskich i barwiarek
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje przemysł tekstylny, specjalizuje się w różnego rodzaju tekstyliach

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Operatorzy aparatów bielarskich i barwiarek obsługują urządzenia do wybielania lub barwienia tkanin. Na zmianie roboczej pracuje dwóch operatorów.

Podczas przeprowadzania pomiarów operatorzy wykonywali bielenie tkanin przeznaczonych na bieliznę pościelową. W ciągu zmiany wykonywany był jeden cykl procesu bielenia. Podczas prac związanych z bieleniem operator wykonywał następujące czynności:

  • Przygotowanie roztworu do bielenia. Do zbiornika pomocniczego zawierającego ok. 10 m3 wody o temp. ok. 50°C pracownik dodawał składniki roztworu bielącego: 50 kg węglanu sodowego, 10 l roztworem krzemianu sodowego i wodorotlenku sodu, 30 kg perhydrolu (niejonowy środek powierzchniowo czynny). Po wymieszaniu składników przepompowywał roztwór do aparatu bielarskiego, w którym znajdowały się tkaniny. Czas trwania procesu wynosi 1 godz.
  • Bielenie. Czas trwania procesu wynosił ok. 5 godz. Pracownik dozorował proces bielenia. Proces odbywał się w szczelnie zamkniętych aparatach bielarskich w temperaturze ok. 95°C. Po zakończeniu bielenia operator wypompowywał roztwór bielący.
  • Płukanie. Czas trwania procesu wynosi ok. 20 min. Po zakończeniu bielenia pracownik dwukrotnie płukał zawartość aparatu bielarskiego wodą i jeden raz roztworem kwasu octowego.

 

Po wybieleniu tkanin pracownicy na kolejnych zmianach roboczych wykonują ich barwienie tzw. barwienie w paśmie w barwiarkach stosując różnego rodzaju barwniki zawiesinowo-kadziowe lub zawiesinowo-reaktywne.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności narażony jest na wodorotlenek sodu, kwas octowy i nadtlenek wodoru

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2007

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

0,58

wodorotlenek sodu

0,5

1

0,08

pgo

kwas octowy

25

50

0,13

pgo

nadtlenek wodoru

0,4

0,8

0,62

pgo

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz nad aparatami do bielenia zainstalowane były wyciągi miejscowe. Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.