Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MASZYNOWY
Produkcja kotłów
Spawacz
Przykład - nr 8

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Średni zakład produkcyjno-usługowy w przemyśle metalowym, produkujący m.in. spawane konstrukcje stalowe, stalowe kotły centralnego ogrzewania itp.

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Spawanie elementów stalowych kotła przy użyciu półautomatu spawalniczego drutem omiedziowanym w osłonie argonu i tlenu. Obsługa szlifierki kątowej podczas szlifowania spawów, transport materiału. Pozostały czas: prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Ditlenek siarki, Ditlenek azotu, Tlenek węgla, Tlenek azotu, Tlenki żelaza, Mangan, Miedź

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Ditlenek siarki

1,3

2,7

<0,3

<0,03/<0,03

1,52

Ditlenek azotu

0,7

1,5

0,2

1,1/1,0

Tlenek węgla

23

117

0,25

7,0/8,2

Tlenek azotu

3,5

7

0,02

0,5/0,6

Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe - dymy

5

10

2,0

<0,5/<0,5

Mangan i jego związki w przeliczeniu na Mn

0,3

-

0,1

-

Miedź i jej związki nieorganiczne

0,2

-

<0,05

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne - Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja grawitacyjna + wyciągowa miejscowa górna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.