Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
METALURGICZNY
Produkcja konstrukcji stalowych
Spawacz
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Mały

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Spawanie konstrukcji stalowych spawarką półautomatyczną. Prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze na stanowisku pracy.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Tlenki żelaza, Mangan

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe - dymy

5

10

<0,5

0,7/0,5

0,43

Mangan i jego związki w przeliczeniu na Mn

0,3

-

<0,1

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne, Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja naturalna +grawitacyjna + wyciągowa ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.