Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MASZYNOWY
Mechanika pojazdowa
Personel sprzątający
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

średni zakład mechaniki pojazdowej

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pomiary objęły pomieszczenia, w których wykonywano czynności frezowania, szlifowania i montażu silników samochodowych. Sprzątane powierzchnie: podłogi, drzwi i okna. Czynności wykonywane na stanowiskach pracy: zmiatanie mechaniczne, mycie drzwi i powierzchni szklanych. Obiekt jest sprzątany kilka razy dzienne, w zależności od potrzeby. Stosowany sprzęt: zamiatarki mechaniczne (samojezdne). 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Na w/w stanowiskach pracy przeprowadzono pomiary aldehydów i ketonów oraz lotnych związków organicznych.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2010

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Formaldehyd

0,5

 

0,027

 

0,058

Acetaldehyd

5

 

0,018

 

Aceton

600

 

0,037

 

n-heksanal

40

 

0,008

 

Ksyleny

100

 

0,005

 

Toluen

100

 

0,002

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne – ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Pomieszczenia wyposażone były w instalację klimatyzacyjną.

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE:

Pracownikom nie była udostępniona informacja na temat substancji wchodzących w skład stosowanych preparatów czyszczących. 


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.