Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
KONSERWACJA ZABYTKÓW
Pracownia konserwacji malarstwa II
Konserwator-renowator malarstwa
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Pracownia zatrudniająca 5 konserwatorów-renowatorów malarstwa. 

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Czyszczenie malowidła rozpuszczalnikami organicznymi (Praca 6 godzin dziennie)

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Aceton, terpentyna, etanol, benzyna do lakierów

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Aceton

600

 

136

 

0,53

Terpentyna

112

 

33,7

 

Etanol

1900

 

-

 

Benzyna do lakierów

300

900

-

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja naturalna – praca przy szeroko otwartym oknie

DOBRA PRAKTYKA:

Nasączone rozpuszczalnikiem waciki stosowane do czyszczenia malowidła po użyciu były wyrzucane do zamykanego słoika 

UWAGI/INNE:

Pomiary prowadzono w okresie letnim


Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.