Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
USŁUGI
Zakład fryzjersko-kosmetyczny 3
Fryzjer
Przykład - nr 2

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład fryzjerski i kosmetyczny zatrudniający 3 fryzjerów i kosmetyczkę

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Strzyżenie, mycie, suszenie, czesanie i farbowanie włosów

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Na stanowisku pracy fryzjera przeprowadzono pomiary następujących czynników chemicznych: nadtlenek wodoru, amoniak, rezorcyna, tolueno-2,4-diamina, 1,4-fenylodiamina, lotne związki organiczne (LZO), aldehydy, ketony.

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2010

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Nadtlenek wodoru

1,5

 

0,26

 

0,52

Amoniak

14

 

2,1

 

Rezorcyna

45

 

6,2

 

1,4-fenylodiamina

0,1

 

nw

 

Formaldehyd

0,5

 

0,023

 

Acetaldehyd

5

 

nw

 

Akroleina

0,05

 

nw

 

Aceton

600

 

0,05

 

Toluen

100

 

nw

 

Octan butylu

200

 

0,985

 

Octan etylu

200

 

1,365

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne, Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY: -
DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.