Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Produkcja folii i opakowań, średni
Pakowacz
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Produkcja folii i opakowań z tworzyw sztucznych. Zakład Średni

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa, nadzór nad pracą, kontrola parametrów urządzenia do pakowania. Pozostały czas: prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Octan etylu, Etanol

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Octan etylu

200

600

0,80

<10,42/<10,42

0,004

Etanol

1900

-

0,43

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne – Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.