Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
METALURGICZNY
Zakład ślusarsko-spawalniczy
Spawacz
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Mały specjalistyczny zakład ślusarsko-spawalniczy

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa spawarki elektrodowej podczas spawania elementów stalowych oraz obsługa półautomatu spawalniczego podczas spawania elementów stalowych drutem omiedziowanym w osłonie CO2.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Ditlenek siarki, Ditlenek azotu, Tlenek węgla, Tlenek azotu, Tlenki żelaza, Mangan, Miedź

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

NDS

NDSCh

NDS

NDSCh

Ditlenek siarki

1,3

2,7

<0,3

<0,3/<0,3

1

Ditlenek azotu

0,7

1,5

0,02

1,3/0,2

Tlenek węgla

23

117

0,15

9,4/17,6

Tlenek azotu

3,5

7

0,40

3,3/2,5

Tlenki żelaza w przeliczeniu na Fe - dymy

5

10

0,50

1,5/0,8

Mangan i jego związki w przeliczeniu na Mn

0,3

-

0,10

-

Miedź i jej związki nieorganiczne

0,2

-

<0,05

-

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenia inhalacyjne - Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja naturalna + grawitacyjna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.