Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SPOŻYWCZY
Produkcja napojów, zakład średni
Operator linii produkcyjnej
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład produkcji napojów, Średni

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Nadzór nad pracą linii produkcyjnej. Pozostały czas pracy: prace przygotowawcze, organizacyjne i porządkowe.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Kwas octowy, Nadtlenek wodoru

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Kwas octowy

15

30

2,89

<15,87/<15,87

0,19

Nadtlenek wodoru

1,5

4

0,012

0,337/<0,250

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne – Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja naturalna + grawitacyjna + nawiewna ogólna

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.