Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
SPOŻYWCZY
Produkcja żywności, Zakład średni
Kontrola jakości - Laborant
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład produkujący żywność, Średni 

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Dozowanie do kolb miarowych chloroformu, eteru naftowego, kwasu octowego oraz wykonanie analiz chemicznych. Pobieranie próbek na produkcji. Prace organizacyjne, porządkowe i przygotowawcze na stanowisku pracy. 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Kwas octowy, Chloroform, Pentan, n-Heksan

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2012

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

Kwas octowy

15

30

0,45

<10,42/<10,42

0,56

Chloroform

8

 

4,17

 

Pentan

3000

 

1,08

 

n-Heksan

72

 

0,56

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne, Ryzyko średnie

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Wentylacja grawitacyjna + wentylacja wyciągowa miejscowa górna + klimatyzacja

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.