Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
POLIGRAFICZNY
Zakład poligraficzny usługowy IV, mały
Operator drukarki offsetowej
Przykład - nr 3

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw poligraficznych. Jest przedsiębiorstwem, w którym drukuje się opakowania

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na rozpuszczalniki 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

izopropanol, octan winylu, ksyleny, cykloheksanon, kumen, mezytylen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,3-dietylobenzen, 1,4-dietylobenzen, 1,2-dietylobenzen, octan butoksyetylu, hydrochinon

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2005

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

izopropanol

900

 

154,25

 

 

 

 

 

3,24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

octan winylu

10

 

3,88

 

heksan

100

 

0,82

 

toluen

100

 

1,91

 

octan 2-metoksy-1-metylu

40

 

1,02

 

etylobenzen

100

 

1,48

 

m-ksylen

100

 

9,53

 

p-ksylen

100

 

35,25

 

cykloheksanon

100

 

27,35

 

styren

100

 

1,09

 

o-ksylen

100

 

33,42

 

kumen

100

 

15,81

 

mezytylen

100

 

12,21

 

1,2,4-trimetylobenzen

100

 

13,89

 

1,3-dietylobenzen

100

 

6,32

 

1,4-dietylobenzen

100

 

8,14

 

1,2-dietylobenzen

100

 

38,07

 

octan butoksyetylu

100

 

19,22

 

hydrochinon

2

 

0,026

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe. Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.