Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
POLIGRAFICZNY
Zakład poligraficzny usługowy III, mały
Operator drukarki offsetowej (krótki format)
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę małych przedsiębiorstw poligraficznych. Jest przedsiębiorstwem wykonującym usługi poligraficzne – druki offsetowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na rozpuszczalniki 

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

izopropanol, etylobenzen,  ksyleny, kumen, 4-etylotoluen, mezytylen, 2-etylotoluen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1,2,3-trimetylobenzen,  1,3-dietylobenzen, 1,4-dietylobenzen

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2005

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

izopropanol

900

 

51,25

 

1,0

etylobenzen

100

 

10,77

 

m-ksylen

100

 

26,33

 

p-ksylen

100

 

24,50

 

o-ksylen

100

 

12,14

 

kumen

100

 

3,15

 

4-etylotoluen

100

 

12,98

 

mezytylen

100

 

0,19

 

2-etylotoluen

100

 

5,35

 

1,2,4-trimetylobenzen

100

 

3,61

 

1,2,3-trimetylobenzen

100

 

0,28

 

1,3-dietylobenzen

100

 

1,05

 

1,4-dietylobenzen

100

 

0,25

 

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne 

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna oraz wyciągi miejscowe. Pracownicy nie stosowali ochron indywidualnych

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.