Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny IV, duży
Obsługa nakładarki lakieru - odbiór
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę dużych przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są meble biurowe, jadalnie, sypialnie z drewna litego, płyt wiórowych okleinowanych, płyt MDF krytych emaliami

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Odbiór elementów po lakierowaniu.

Układanie elementów na przejezdnych stojakach, przygotowanie elementów do dalszej produkcji.

Prace porządkowe na stanowisku.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na:

  • lakier nitrocelulozowy wielowarstwowy - mieszanina octanu izobutylu, węglowodorów alifatycznych (nafta), propan-2-olu
  • lakier nawierzchniowy - octan n-butylu, aceton, toluen
  • rozcieńczalnik - etanol, propan-2-ol, octan izobutylu
ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

butan-2-on

450

900

2,40

nw

1,23

octan etylu

200

600

4,27

nw

toluen

100

300

2,61

nw

octan izobutylu

200

400

19,05

nw

octan butylu

200

950

203,12

nw

etylobenzen

100

350

0,77

nw

p-, m-ksylen

100

350

4,32

nw

o-ksylen

100

350

0,74

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne.

Ryzyko duże

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

W hali była wentylacja grawitacyjna.

Pracownicy stosowali ochrony indywidualne

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.