Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny III, duży
Lakiernik przy płaszczowej kabinie natryskowej
Przykład - nr 4

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę dużych przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są z płyt wiórowych okleinowanych okleiną naturalną, z drewna litego twardego i miękkiego meble i materiały podłogowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa pistoletu natryskowego podczas barwienia elementów bejcą

Czas barwienia – 6 h.

Pozostały czas: przygotowanie elementów, prace porządkowe na stanowisku.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na bejcę, lakiery

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

1800

20,38

nw

0,24

butan-2-on

450

900

1,96

nw

octan etylu

200

600

10,29

nw

4-metylopentan-2-on

83

200

1,15

nw

toluen

100

300

6,13

nw

octan butylu

200

950

11,98

nw

p-, m-ksylen

100

350

0,70

nw

octan metoksypropylu

100

200

0,23

nw

o-ksylen

100

350

0,05

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Prace wykonywane w kabinie płaszczowej

Pracownicy stosowali ochrony indywidualne

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.