Treść HTML
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
WYSZUKIWANIE
w bazach substancji
  
 
 
BazChem_Przemysl_Det
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
MEBLOWY
Zakład produkcyjny III, duży
Lakiernik przy płaszczowej kabinie natryskowej
Przykład - nr 1

INFORMACJE NA TEMAT ZAKŁADU

Zakład reprezentuje grupę dużych przedsiębiorstw meblarskich. Jest przedsiębiorstwem, w którym wytwarzane są z płyt wiórowych okleinowanych okleiną naturalną, z drewna litego twardego i miękkiego meble i materiały podłogowe

OPIS PRAC NA WYBRANYM STANOWISKU PRACY/CHRONOMETRAŻ

Obsługa pistoletu natryskowego podczas lakierowania elementów, lakierem

Czas lakierowania – 6 h.

Pozostały czas: przygotowanie elementów, prace porządkowe na stanowisku.

Stosowany preparat do lakierowania.

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W POWIETRZU NA STANOWISKACH PRACY

Pracownik podczas wykonywania czynności jest narażony na lakier - preparat do lakierowania - octan izobutylu, propan-2-ol, destylaty naftowe, toluen,

ROK WYKONANIA POMIARÓW

2003

WYNIKI POMIARÓW:

Oznaczane substancje

Normatywy higieniczne [mg/m3]

Wskaźnik narażenia [mg/m3]

Łączne
narażenie

 NDS

NDSCh

 NDS

NDSCh

aceton

600

1800

25,91

nw

1,0

butan-2-on

450

900

5,80

nw

octan etylu

200

600

16,73

nw

4-metylopentan-2-on

83

200

10,39

nw

toluen

100

300

34,91

nw

octan butylu

200

950

61,64

nw

p-, m-ksylen

100

350

7,02

nw

octan metoksypropylu

100

200

0,86

nw

o-ksylen

100

350

1,60

nw

WYNIK ILOŚCIOWEJ OCENY RYZYKA:

Narażenie inhalacyjne

Ryzyko małe

STOSOWANE ŚRODKI OCHRONY:

Prace wykonywane w kabinie płaszczowej

Pracownicy stosowali ochrony indywidualne

DOBRA PRAKTYKA: -
UWAGI/INNE: -

Wyników nie należy traktować, jako gotowej oceny ryzyka w Państwa zakładzie, ani tym bardziej wzoru do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. Stanowią one jedynie pomoc w identyfikowaniu niebezpiecznych substancji chemicznych i pyłów, oraz wykonywaniu pomiarów do oceny narażenia na czynniki chemiczne. Wszelkie umieszczane w bazie informacje są anonimowe bez możliwości identyfikacji jednostki, w której wykonywane były pomiary.